อาไท Archive

  • ตลกเด็ก “อาไท กลมกิ๊ก” ทรุดป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบเอ (A) อย่างกะทันหัน พ่อเผยตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับ แต่ต้องอยู่ดูอาการอีก 3-5 วัน ก่อนวินิจฉัยหากอาการดีขึ้นให้กลับไปพักพื้นที่บ้านได้… เมื่อช่วงค่ำวันที่ 2 ส.ค. 2555 ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สัมภาษณ์ นายบุญชู เชิญยิ้ม อายุ 41...

    ตลกเด็ก ‘อาไท กลมกิ๊ก’ ทรุด ป่วยไวรัสตับอักเสบเอ

    ตลกเด็ก “อาไท กลมกิ๊ก” ทรุดป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบเอ (A) อย่างกะทันหัน พ่อเผยตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับ แต่ต้องอยู่ดูอาการอีก 3-5 วัน ก่อนวินิจฉัยหากอาการดีขึ้นให้กลับไปพักพื้นที่บ้านได้… เมื่อช่วงค่ำวันที่ 2 ส.ค. 2555 ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สัมภาษณ์ นายบุญชู เชิญยิ้ม อายุ 41...

    Continue Reading...